low-hanging-fruit

07 Sep Om man ikke har råd til stige…

Nyhetsbildet preges av oppsigelser og budsjettkutt, spesielt i oljebransjen. Mange av de samme selskapene har de siste årene investert store beløp i opplevelsesbasert kommunikasjon rettet mot både kunder og egne ansatte. Når kranen nå skrus igjen må man tenke annerledes. At man ikke lenger har råd...

Read More