About This Project

Interiør- og livsstilsmessen

 

Interiør- og livsstilsmessen har i år fått nytt navn og ny visuell identitet. Ambisjonen har siden starten i 2010 vært at messen skal være den viktigste møteplassen på Vestlandet for interiør, design og livsstil, men vi har gjort noen endringer på konseptet i år. Interiør og bolig skal fortsatt være hovedfokus, men vi ønsker å flette dette sammen med livsstil. Livsstil i betydning av hvilke valg vi tar i forhold til vårt levesett og ikke minst hvordan dette gjenspeiler seg i interiøret og produktene vi omgir oss med.

 

Vi har som målsetning å øke antall utstillere og ha litt mer fokus på salgsdelen av messen. På den måten ønsker vi å gjøre messen mer attraktiv for et bredere publikum, samtidig som vi sørger for at utstillerne kan benytte messen som et effektivt utstillingsvindu for sine produkter og tjenester.

 

Messen er et samarbeid mellom Hilde Hellebø Ward og Possibility. Vi fungerer som teknisk arrangør mens Hilde Hellebø Ward har det overordnede prosjektlederansvaret.

 

 

Årets messe arrangeres i terminalbygget på Skoltegrunnskaien 27.-29. oktober.

For mer informasjon kontakt Hilde Hellebø Ward på 992 77 750 eller hih.ward@gmail.com.

 

Du kan også følge messen på Facebook: https://www.facebook.com/Interioroglivsstilsmessen/

Date

June 2015

Category
Messe