4 enkle råd som hjelper bedriften din å velge hvilke sosiale medier dere skal kommunisere i.

social_media_freak

21 Mar 4 enkle råd som hjelper bedriften din å velge hvilke sosiale medier dere skal kommunisere i.

Valg. I utgangspunktet et positivt ladet ord. Valg gir oss muligheter, valg gir oss sjansen til å styre selv. Men valg kan også gi oss hodebry. For valg innebærer å velge bort noe. Og tidvis kan det være vanskeligere enn å velge noe. Undersøkelser viser faktisk at vi ofte ender opp med ikke å gjøre et valg i det hele tatt hvis vi står overfor for mange muligheter. For hva hvis vi går glipp av noe ved å velge bort et eller flere av alternativene? Hva hvis vi velger feil?

Veldig mange av bedriftene jeg rådgir og har rådgitt innen sosiale medier synes det er vanskelig å velge hvilke sosiale medier de skal ha en tilstedeværelse i. Jeg har 4 enkle råd som pleier å hjelpe dem å ta beslutningen:

1: Hvor er målgruppen(e) din?

Analyser målgruppen(e) dine og finn ut hvilke sosiale medier de benytter mest. Årsaken til at jeg konsekvent skriver målgruppen(e) er endringen fra massemarkedsføring til markedsføring mot såkalte supernisjer. Seth Godin har formulert dette på en utmerket måte:

I’m not sure if it was ever possible to say, ”everyone loves _____”, ”everyone respects _____” or even ”everyone really doesn’t like _____”, but there’s no doubt that it isn’t true anymore. There is no more everyone. Instead, there are many pockets of someones

Hver enkelt målgruppe eller supernisje trenger en skreddersydd kommunikasjon både mht. budskapsutforming, timing osv.

2: Hvor effektivt kan du kommunisere med målgruppen(e) din i det enkelte sosiale medie?

Twitter kan for eksempel være en effektiv kanal hvis du har et budskap rettet mot politikere. Men 140 tegn pr. melding begrenser mulighetene dine for hvordan du kommuniserer budskapet ditt. Kanskje andre kanaler gir deg muligheten til å kommunisere akkurat ditt budskap på en mer effektiv måte.

3: Vil kommunikasjonen med målgruppen(e) skape den effekten du ønsker? Hvordan fungerer dette sammen med øvrige markedsaktiviteter?

Den eneste grunnen til å bruke sosiale medier er for å oppnå effekt. Hva man definerer som effekt avhenger av formålet med bedriften, men på en eller annen måte har vi alle behov for effekt. Evaluer mulighetene det enkelte sosiale medie gir deg for å oppnå den effekten. Gir for eksempel kommunikasjonen et verdifullt bidrag til økt omsetning, enten i form av at eksisterende kunder kjøper mer eller at nye kunder “oppdager” ditt produkt? Og fungerer kommunikasjonen sammen med andre markedsaktiviteter slik at de forsterker hverandre?

4: Har du ressurser til å opprettholde kommunikasjonen i forhold til kundenes forventninger?

En av de kanskje største a-ha opplevelsene for bedrifter opp mot sosiale medier er at “makten” ligger hos kundene, ikke hos bedriften. Kundenes forventninger og bedriftens evne til å oppfylle dem styrer bedriftens grad av suksess i den enkelte kanalen. Og kundene blir mer og mer “kravstore”. De forventer dialog, informasjon og ikke minst tilgjengelighet. Så bedriften må ha tilstrekkelig ressurser til å kunne ivareta disse områdene på en god måte. Det innebærer for eksempel at man ikke kun kan svare på kundeforespørsler og/eller kommentarer i vanlig arbeidstid mellom 08.00 og 16.00. Vi er heldigvis ikke der ennå at alle må være på døgnet rundt, men “arbeidsdagen” i sosiale medier varer et godt stykke utover kvelden.

Forhåpentligvis gjør disse 4 rådene det enklere for din bedrift å velge hvilke sosiale medier dere skal satse på. Gjør en grundig analyse og husk at det selvsagt finnes aspekter innenfor hvert av punktene som jeg ikke har berørt i denne bloggen. Jeg må også “forenkle” mitt budskap og presentere hovedpoengene for å oppnå den effekten jeg ønsker 🙂

Mitt siste råd angående valg av sosiale medier er at det er mye, mye, mye bedre å være virkelig god i den/de kanalene dere satser på enn å være halvdårlig over hele linja fordi dere absolutt skal være tilstede i alle…

 

Eirik G. Berge

Markeds- og merkevaresjef i Possibility AS